Wat is Formica

FORMICA is een ecologisch samenwerkingsverband van vijf zelfstandige ecologische adviesbureaus in Noord-Nederland.

De leden van FORMICA beschikken over een breed netwerk en specifieke specialistische kennis van flora en fauna. Door jarenlange ervaring is een brede soorten- en terreinkennis opgebouwd.

Toendrarietganzen (Anser serrirostris) - Foto: Herman Feenstra

FORMICA beschikt op deze manier over expertise op het gebied van:

 • entomofauna
 • flora en vegetatie
 • fytoplankton
 • herpetofauna
 • landschapsecologie
 • vissen
 • vogels
 • zoogdieren
 • en zoöplankton

Het doel van FORMICA is kwalitatief hoogwaardig ecologisch onderzoek uit voeren om daarmee gefundeerd natuurbeheer mogelijk te maken.

Het middel is de bundeling van de krachten van vier kleine bureaus. Per project wordt een team samengesteld (zie uitgevoerde projecten).

De werkwijze van FORMICA is eenvoudig. Eén van de partners treedt op als coördinator, stelt in samenwerking met de partners een offerte op, coördineert het onderzoek en is aanspreekpunt voor de opdrachtgever. De deelnemende bureaus staan garant voor hun eigen inbreng en denken actief mee met het gezamenlijke project tot aan de eindstreep.

De positie van de bureaus ten opzichte van elkaar is hierdoor gelijkwaardig, een wezenlijk verschil met het werken met onderaannemers.

Foto's: Christophe Brochard (egel, gewone dwergvleermuis, gevlekte glanslibel) en Herman Feenstra (das)

1000 poten in het veld

 • Onderzoek aan biodiversiteit van terrein
 • Hierop gebaseerd beheeradvies
 • Monitoring in praktisch alle soortgroepen
 • Ecologische begeleiding
  bij uitvoering natuurontwikkelingsprojecten
 • Visievorming
 • Uitwerkingen in GIS
duizendpoot