Ecologisch onderzoek Baggelhuizen in Drenthe

Formica heeft in 2009 een uitgebreid veldonderzoek uitgevoerd op dit kleine, maar fraaie reliƫfrijke heideterrein aan de rand van Assen. Het terrein is jarenlang in beheer geweest bij Defensie als oefenterrein voor de infanterie.

In de oorlog werd er een tankgracht doorheen gegraven om de opmars van het Canadese leger tegen te houden (wat niet werkte). Deze tankgracht bevat gedurende een deel van het jaar water en kent deels open onbegroeide randen, hetgeen voor veel soorten entomofauna en reptielen aantrekkelijk is. Het terrein heeft van 1960 tot 1997 als motorcrossbaan dienst gedaan.

Boswilg bij de natte tankgracht - Foto: E. Peter de Boer Duizendknoopfonteinkruid - Foto: E. Peter de BoerDe afwisseling in het terrein is opvallend groot en er werden dan ook maar liefst 39 soorten wilde bijen (waaronder de Heidezandbij, Heidewespbij, Heidezijdebij en de Heideviltbij), 51 soorten zweefvliegen (waaronder het Bijlsprietje en de Breedkopbandzwever, die landelijk zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn) en een vijftiental soorten libellen aangetroffen.

Voor de Levendbare hagedis, een soort die provinciaal onder druk staat en afneemt, vormt het terrein een bijzonder aantrekkelijk leefgebied. Bij een voorzichtige schatting van de aantallen in het voorjaar kwamen wij uit op 57 exemplaren (na consultatie en veldbezoek met expert Henk Strijbosch). Ook werd de Alpenwatersalamander aangetroffen.

Vegetatiekundig is het gebied eveneens van belang doordat plaatselijk redelijk goed ontwikkelde schrale vegetaties voorkomen met bloemplanten die voor insecten nuttige dracht- of waardplant zijn. Dwergviltkruid, Grondster en Duizendknoopfonteinkruid (in de tankgracht) waren de meest bijzondere plantenvondsten. Sporkehout en Boswilg zijn belangrijke nectarbronnen voor een keur aan insecten.

In 2010 werd een aanvullend beheeradvies voor de Gemeente Assen opgesteld op basis van bovenstaand veldonderzoek. Hierin werd de relatie tussen vegetatie en vegetatiestructuur en de entomofauna en de grotere fauna vooropgesteld. Gedegen veldonderzoek aan alle soortgroepen is hiervoor essentieel!

Voor nadere details kunt u het complete rapport als Pdf-bestand nalezen.

Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) - Foto: Herman Feenstra
De steilwanden van de tankgracht bevatten veel nestingangen van wilde bijen - Foto: E. Peter de Boer
Veel bloeiende planten als nectarbron voor bloem bezoekende insecten - Foto: E. Peter de Boer