De Formicanen


Ecologisch samenwerkingsverband FORMICA bestaat uit:

De vijf betrokken onderzoekbureaus weten dat meer ogen meer zien en dat door vanuit verschillende achtergronden naar een terrein te kijken het beeld verscherpt en de diepgang toeneemt.

Daarnaast zijn gezamenlijke veldbezoeken en veldoverleg een voorwaarde om van elkaar te leren. Hierdoor kunnen relaties tussen verschillende groepen worden gelegd.

Enkele voorbeelden zijn relaties tussen:
  • vegetatie (-structuur) en de entomofauna;
  • entomofauna en de amfibieën en reptielen
  • entomofauna en vogels
Behaarde rode bosmier (Formica rufa) - Foto: Ümit Dolap

Op deze manier kan de opdrachtgever een beter beeld krijgen van de dwarsverbanden die in een terrein aanwezig zijn.

De deelnemers aan FORMICA leren op deze manier zelf ook telkens bij!

Door de vorming van een samenwerkingsverband is het voor FORMICA mogelijk om meer omvangrijke opdrachten te kunnen uitvoeren, met name wanneer integratie van verschillende specialismen gewenst is.

Voor het logo en de naam van het samenwerkingsverband is gekozen voor de mier
(Formica spp.). Juist deze kleine dieren zijn als sociale insecten in staat met zijn allen grote werken te verrichten.

Een voorbeeld dus voor ons, voor FORMICA.
Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata) - Foto: Herman Feenstra
Blauwe breedscheenjuffer (Platycnemis pennipes) - Foto: Christophe Brochard
Heikikker (Rana arvalis) - Foto: Christophe Brochard